Chuyển đổi thành công mô hình trồng hoa trên đất trồng ngô không hiệu quả

Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa 08:57 05-12-2022
Laocaitv.vn - Năm 2022, với sự hỗ trợ của Trung tâm dịch vụ Nôn..

Cây chè - cây giảm nghèo ở Mường Khương

Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa 12:37 12-10-2022
Laocaitv.vn - Nông dân vùng cao Mường Khương đang có n..