100% cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến

10:20 15-10-2019 | :333

Laocaitv.vn - Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Lào Cai sử dụng hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.laocai.gov.vn. Cùng với đó, đã kết nối công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hệ thống các dịch vụ điện lực trực tuyến ‘‘cskh.npc.com.vn” và hệ thống thông tin của Tổng Công ty bưu điện Việt Na ‘‘Hanhchinhcong.vnpost.vn” để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Một số đơn vị sử dụng phần mềm trực tuyến chuyên ngành, như: Lĩnh vực giao thông (cấp đổi giấy phép lái xe), lĩnh vực tư pháp (cấp phiếu lý lịch tư pháp), lĩnh vực kế hoạch đầu tư (đăng ký doanh nghiệp), lĩnh vực tài chính (cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách). Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu cũng như giám sát của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

Kết quả thực hiện trong quý III/2019, số lượng dịch vụ công trực tuyến được xây dựng, đang tiến hành triển khai thực hiện mức độ 3 là 289 thủ tục hành chính, mức độ 4 là 572 thủ tục hành chính; trên 37.400 hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, đã giải quyết gần 36.200 hồ sơ; gần 7.300 hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 4, đã giải quyết 6.500 hồ sơ; các cơ quan trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ được phân công đã thực hiện nghiêm theo quy định tại Nghị định số 20 ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Nghị định số 63 ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc niêm yết nội dung hướng dẫn và địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; sử dụng hòm thư góp ý, đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính, giải đáp những vướng mắc của cá nhân, tổ chức./.

Nguyễn Tâm


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết