100% đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện dịch vụ công trực tuyến

11:41 27-02-2020 | :48

Laocaitv.vn - Đến nay có 216/216 đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nhà nước Lào Cai đã tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, với gần 22.300 bộ hồ sơ giao dịch thành công.

Các đơn vị thực hiện gửi hồ sơ và nhận kết quả với kho bạc ngay tại đơn vị mình.

Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện gửi hồ sơ và nhận kết quả với kho bạc ngay tại đơn vị mình qua hệ thống dịch vụ. Việc ký phê duyệt và gửi chứng từ đến Kho bạc Nhà nước được sử dụng chữ ký số. Thông qua dịch vụ công trực tuyến, đơn vị sử dụng ngân sách có thể biết được ngay hồ sơ, chứng từ của đơn vị mình gửi đến kho bạc đang được xử lý ở khâu nào và những sai sót trong hồ sơ của đơn vị sử dụng ngân sách (nếu có) sẽ được công khai trong hệ thống.

Từ kết quả thực hiện trên, năm 2020, Kho bạc Nhà nước Lào Cai sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các kho bạc nhà nước huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại và chi phí hoạt động của các đơn vị sử dụng ngân sách mà còn đảm bảo an toàn, bảo mật, minh bạch trong thanh toán của các đơn vị sử dụng ngân sách./.

Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết