14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

19:32 01-07-2020 | :234

Laocaitv.vn - Đến ngày 30/6, 14/14 đảng bộ huyện, thành phố, thị xã và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với kết quả này, Lào Cai là địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sớm nhất so với cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội tại các Đảng bộ trực thuộc diễn ra theo đúng quy trình, kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành kế hoạch, đồng thời chỉ đạo sát sao đối với các đảng bộ về công tác chuẩn bị. Trong đó, trọng tâm là việc xây dựng, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, công tác nhân sự, đến tuyên truyền khánh tiết. Tỉnh ủy cũng đã lựa chọn Đảng bộ huyện Bát Xát tiến hành đại hội điểm vào 2 ngày 19 và 20/5. Ngay sau đại hội điểm, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, trong đó, chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm khắc phục, yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Vì vậy, trong tháng 6, 13 đảng bộ còn lại trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các đại hội đều diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, gồm phiên trù bị và phiên chính thức. Nội dung, quy trình, các bước tiến hành, quy trình bầu cử đều thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 241 của Tỉnh ủy Lào Cai. Việc tổ chức thành công Đại hội tại tất cả các đảng bộ trực thuộc là tiền đề quan trong, đảm bảo cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI – sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh diễn ra trong thời gian tới thành công tốt đẹp.

Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết