2 xã Dền Sáng và A Mú Sung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

15:08 21-01-2020 | :55

Laocaitv.vn - Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Bát Xát xây dựng mục tiêu có 4 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM), tuy nhiên, đến hết năm 2018, mục tiêu này đã hoàn thành. Huyện đã quyết định bổ sung đề án, với mục tiêu phấn đấu có thêm 2 xã là Dền Sáng và A Mú Sung đạt chuẩn xây dựng NTM vào năm 2020.

Dền Sáng và A Mú Sung đều là xã đăc biệt khó khăn, nhiều đồng bào dân tộc, là xã biên giới. Vì vậy, việc thực hiện chương trình xây dựng NTM tại những địa phương này cần có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của nhân dân. Với việc xây dựng thôn NTM để tổ chức làm điểm, sau đó nhân rộng ra các thôn khác trong xã, nên đến thời điểm này, các tiêu chí của hai xã cơ bản đã cán đích.

Thôn Dền Sáng, xã Dền Sáng đón nhận thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới hôm 14/1.

Để hai xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn xây dựng NTM, huyện Bát Xát phân công các phòng, ban chuyên môn giúp đỡ đến từng thôn bản, từng hộ gia đình thực hiện từng tiêu chí cụ thể; đồng thời, ưu tiên nhiều nguồn lực, xây dựng các mô hình kinh tế, sau đó nhân rộng ra các thôn bản có điều kiện tương đồng. Nhờ vậy, kết thúc năm 2019, thu nhập bình quân mỗi người ở hai xã đều đạt từ 33 đến 34 triệu đồng, là điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiều tiêu chí khác.

Đến nay, các tiêu chí xây dựng NTM của 2 xã Dền Sáng và A Mú Sung  đã cơ bản hoàn thành. Huyện Bát Xát đang hoàn tất thủ tục để các ngành đánh giá, thẩm định các tiêu chí trong thời gian tới. Khi Dền Sáng và A Mú Sung được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM sẽ là 2 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn trước giai đoạn - nghĩa là về đích trước 5 năm so với kế hoạch đề ra. 

Ngọc Hà – Nông Quý – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết