3 chính sách trong phòng, chống Covid-19 được thực hiện đến hết 2023

10:44 04-02-2023 | :265

Laocaitv.vn - Theo Nghị quyết số 80/2023/QH15 ban hành ngày 09/01/2023 của Quốc Hội về tiếp tục thực hiện chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19, có 3 chính sách tiếp tục được thực hiện đến hết 2023, bao gồm:

1. Các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán.

2. Việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 được tiếp tục thực hiện.

3. Hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định tại Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ theo quy định tại khoản này khi xuất khẩu phải qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Đức Hoàng (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết