52 xã của tỉnh đạt tiêu chí giảm số hộ nghèo

10:47 14-11-2019 | :200

Laocaitv.vn - Theo tổng hợp từ Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 52 trong tổng số 163 xã đạt chuẩn về tiêu chí giảm số hộ nghèo.

Từ năm 2016 - 2020, công tác xóa đói, giảm nghèo bước sang giai đoạn mới.

Mục tiêu giảm nghèo được coi là yêu cầu và là động lực để phát triển kinh tế xã hội cùng chương trình xây dựng NTM đã góp phần bảo đảm an sinh và công bằng xã hội. Chính sách giảm nghèo được xây dựng toàn diện, đa dạng theo chiều hướng tiếp cận, nhằm giải quyết các nguyên nhân của nghèo đói, các nhu cầu thiết yếu của người nghèo, vùng nghèo. Giai đoạn từ năm 2016 - 2020, công tác xóa đói, giảm nghèo bước sang giai đoạn mới, chính sách giảm nghèo đã hướng đến nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững và chuyển sang mục tiêu giảm cho không, hướng tới cho vay có điều kiện để thay đổi nhận thức của người nghèo tự vượt khó vươn lên.

Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh ước giảm 5% so với năm 2018.

Ngọc Hà – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết