Bắc Hà nghiệm thu nhà, sắp xếp dân cư ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở năm 2021

08:12 02-12-2021 | :157

Laocaitv.vn - Xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân nằm trong chương trình sắp xếp, di dời ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất, đá năm 2021. 

 

Các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất đá chuyển đến nơi ở mới an toàn

Năm 2021, trên địa bàn xã Nậm Đét có 5 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất đá cần di chuyển đến nơi ở mới an toàn. UBND xã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, kịp thời di chuyển 4 hộ đến nơi ở mới với hình thức xen ghép nội thôn và ổn định tại chỗ 1 hộ.

Đến nay công trình Nhà sắp xếp dân cư của 5 hộ đã hoàn thành. Mỗi hộ ở với hình thức xen ghép được hỗ trợ 60 triệu đồng, và hỗ trợ 20 triệu đồng đối với hình thức ổn định tại chỗ.

Cùng đợt này, toàn huyện Bắc Hà đã hỗ trợ di chuyển được 18 hộ trong nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất đá và lũ ống, lũ quét.

Vàng Tráng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết