Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông qua dự thảo các báo cáo trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI

16:21 01-12-2021 | :109

Laocaitv.vn - Ngày 1/12, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thông qua nội dung dự thảo các báo cáo trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI.

Hội nghị đã thông qua báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021; thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; thẩm tra dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 06/2019 ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế - xã hội các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2025; thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021; thẩm tra kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; kết quả hoạt động năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, bổ sung ý kiến, liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc, nguồn vốn vay phát triển kinh tế - xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên,...Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, Ban Dân tộc sẽ tổng hợp, bổ sung, điều chỉnh cho hợp lý để hoàn thiện các dự thảo báo cáo trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI sắp tới.

Huyền Trang - Việt Hòa


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết