Bảo Hà nâng cao chất lượng, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

14:41 03-06-2020 | :2383

Laocaitv.vn - Nâng cao chất lượng, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang được các địa phương tích cực thực hiện, góp vào đảm bảo các mục tiêu phát triển - kinh tế xã hội. Ghi nhận tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ phận một cửa xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên là nơi tiếp công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Khắc phục tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất, không gian tiếp công dân và thực hiện thủ tục hành chính được cải thiện hết mức để đảm bảo thuận lợi cho việc giao dịch, đảm bảo tính công khai minh bạch, thân thiện, nhanh chóng và hiệu quả, mọi vướng mắc đều được cán bộ một cửa nhiệt tình hướng dẫn, không để người dân phải đợi chờ.

Trừ những thủ tục buộc phải niêm yết công khai tại bộ phận một cửa theo thời gian quy định, những thủ tục cần đủ thời gian xác minh thì mọi thủ tục đều được lãnh đạo cơ quan bố trí cán bộ giải quyết sớm nhất cho người dân. Chẳng hạn như việc đăng ký biến động đất đai, trước đây phải giải quyết từ 2 - 3 ngày thì nay hầu hết được thực hiện ngay trong ngày.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bộ phận một cửa UBND xã Bảo Hà đã tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ, chỉ còn 11 hồ sơ đang giải quyết. Tất cả đều trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ quá hạn. Việc giải quyết tốt thủ tục hành chính thời gian qua đã góp phần tích cực giúp Bảo Hà thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đề ra... Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu đại hội đề ra; tăng trưởng kinh tế ổn định, bình quân đạt 13,5%/năm; thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 550 triệu đồng bằng 175% so với 2015; thu nhập bình quân đầu người được cải thiện rõ rệt năm 2020 ước đạt 37 triệu đồng/người/năm, tăng gần 18,6 triệu đồng so với năm 2015.

Việc giải quyết tốt thủ tục hành chính góp phần tích cực giúp Bảo Hà thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đề ra.

Có được kết quả trên, thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được đảng ủy chính quyền xã đặc biệt coi trọng với một loạt các giải pháp đồng bộ. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và thực tế, địa phương tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đề cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp trong cơ quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của cơ quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ chương pháp luật của Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính.

Thế Văn - Tiến Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết