Bảo Thắng cần trên 446 tỷ đồng để hoàn thành huyện nông thôn mới

10:30 19-09-2019 | :137

Laocaitv.vn - Để hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Bảo Thắng đề xuất đầu tư trên 446 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư đối với các xã xây dựng nông thôn mới là gần 300 tỷ đồng. Còn lại là đầu tư cho huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và đầu tư cơ sở hạ tầng cho thị trấn Phong Hải.

Dự kiến nguồn vốn này sẽ được lấy từ vốn ngân sách Trung ương trên 10,3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là trên 263 tỷ đồng, gần 107 tỷ đồng sẽ do ngân sách huyện, xã và huy động cộng đồng thực hiện, còn lại là các nguồn vốn khác.

Tiêu chí giao thông nông thôn được huyện Bảo Thắng đặc biệt quan tâm.

Đến nay, toàn huyện Bảo Thắng đã có 8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện đạt 212 tiêu chí, tăng 160 tiêu chí so với năm 2010. Dự kiến kết thúc năm 2019 có thêm 3 xã là: Trì Quang, Gia Phú và xã Lu sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 11/12 xã và đạt 91,66% mục tiêu Đề án xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với việc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, hiện toàn huyện đã đạt 3/9 tiêu chí đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới. Dự kiến kết thúc năm 2019 có thêm 3 tiêu chí là quy hoạch, sản xuất, an ninh – trật tự xã hội sẽ đạt chuẩn. Đối với các tiêu chí phần việc người dân phải làm như: Xóa nhà tạm, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, đào hố rác… cơ bản đã hoàn thành trên 95%.

Thu Hường – Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết