Bộ đội Biên phòng Lào Cai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

13:10 27-09-2022 | :380

Laocaitv.vn - Chiều 26/9, Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ động tổ chức học tập, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đồn Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn 26 xã, phường, thị trấn biên giới vững mạnh. Kết quả 10 năm qua, đã tổ chức tuần tra song phương được 91 lần, tuần tra liên hợp 222 lần; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin xuyên suốt từ cấp Bộ Chỉ huy đến cấp đồn Biên phòng. Tổ chức 02 cuộc diễn tập liên hợp đấu tranh phòng chống khủng bố qua biên giới; củng cố 83 tổ tự quản đường biên, cột mốc, 321 tổ tự quản về an ninh trật tự thôn bản biên giới. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết./.

Trung Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết