Các cơ quan, đơn vị cần tích cực triển khai quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

10:37 21-09-2020 | :110

Laocaitv.vn - Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố vào cuộc tích cực triển khai Nghị định số 58 ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Định kỳ trước ngày 15/6 và trước ngày 5/12 hằng năm các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để triển khai Nghị định này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn mức đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, sở ngành liên quan cần tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Định kỳ trước ngày 15/6 và trước ngày 5/12 hằng năm, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo 6 tháng và báo cáo năm tình hình triển khai thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết