Các trường hợp được tiếp nhận vào làm công chức

14:32 04-10-2023 | :292

Laocaitv.vn - Điều 18 Nghị định 138 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó có 5 nhóm đối tượng tiếp nhận vào làm công chức, cụ thể như sau:

1. Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Cán bộ, công chức cấp xã.

3. Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức.

4. Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Thu Thảo (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết