Cách mạng Tháng Tám - Mốc son chói lọi trong sử vàng dân tộc

06:21 19-08-2018 | :2510

Laocaitv.vn - Cách mạng Tháng Tám - Cuộc Cách mạng thần kỳ của dân tộc Việt Nam đến nay vừa tròn 73 năm. Những người cùng thời với sự kiện lịch sử trọng đại này và lớp hậu sinh sẽ mãi mãi khắc ghi. Bởi từ đây, toàn dân Việt Nam có một sự đổi đời thật kỳ diệu và ngoạn mục. Từ đây, người dân Việt Nam được sống dưới mái nhà chung tự do, không còn phải chịu kiếp nô lệ, lầm than, một cổ ba tròng dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật và chế độ phong kiến mục ruỗng. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công được coi là một kỳ tích của Việt Nam trong thế kỷ XX, mở ra một trang sử vẻ vang chói lọi vào bậc nhất, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng Tám chính là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp nhất của một dân tộc anh hùng bất khuất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân nhất tề nổi dậy theo cách mạng đánh Pháp, đuổi Nhật. Cách mạng Tháng Tám thành công đã đập tan chính quyền của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á. Đó là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Cách mạng Tháng Tám thành công là nhờ có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng đã vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Chúng ta đã chớp đúng thời cơ, kết hợp một cách hài hòa giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, tiến lên giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh chóng. Một số mốc quan trọng trong cuộc Tổng khởi nghĩa là: Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận các tỉnh miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Khi nói về cuộc Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Dù mới 15 tuổi với hơn 5.000 đảng viên nhưng Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đủ sức lãnh đạo nhân dân đập tan ách thống trị của thực dân đế quốc, phong kiến. Không gì quý hơn độc lập tự do. Bao nhiêu năm dưới ách thống trị, kìm kẹp của kẻ thù là bấy nhiêu năm mất tự do. Thậm chí đến cả đi lại cũng phải khép mình. Chính vì vậy, khi cách mạng nổ ra, cả dân tộc Việt Nam nhất tề đứng dậy đánh đuổi giặc ngoại xâm giành lấy chính quyền và hoàn toàn làm chủ cuộc đời.

Cách mạng Tháng Tám - Cuộc Cách mạng thần kỳ của dân tộc Việt Nam đến nay vừa tròn 73 năm. 

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, chúng ta càng phải ra sức phấn đấu để giữ gìn và phát triển thành quả to lớn cuộc cách mạng do chính Đảng ta, nhân dân ta làm nên. Một dân tộc từng gan dạ và luôn hướng tới độc lập, tự do thì không dễ gì để cho kẻ thù khuất phục. Việt Nam có một vị trí địa lý cực kỳ quan trọng ở khu vực Đông Nam châu Á, một đất nước rất giàu tiềm năng về tài nguyên, phong phú về khoáng sản và có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng về an ninh – quốc phòng. Chính vì vậy, thực dân Pháp không từ bỏ dã tâm và chúng đã quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Truyền thống Cách mạng Tháng Tám đã trở thành động lực cho dân tộc Việt Nam, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Cả nước đứng lên tiếp tục 9 năm cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và đã giành thắng lợi vinh quang bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Truyền thống Cách mạng Tháng Tám còn tiếp tục phát huy cao độ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chúng ta là những người chiến thắng, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từng bước đưa Việt Nam đổi mới, phát triển, hội nhập với khu vực và trên thế giới.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công trong điều kiện cả nước đang thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, từng bước xóa đói giảm nghèo, tiến tới dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trong bước đi lên của đất nước cũng còn nhiều chông gai phía trước. Trên thế giới vẫn chưa bình yên, vẫn còn có những cuộc chiến tranh cục bộ. Thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần diễn ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến cục diện kinh tế thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta. Rồi vấn đề Biển Đông vẫn xảy ra tranh chấp. Những thế lực thù địch luôn rình rập chống phá chúng ta trên nhiều phương diện, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi “Diễn biến hòa bình” ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ. Chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và nhân quyền chống phá cách mạng nước ta. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam vẫn đang tỏa sáng. Một đất nước rất ổn định về chính trị, nền kinh tế vẫn ở trên đà tăng trưởng và phát triển, an ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc. Theo quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố mới đây, Việt Nam đã lấy lại được sự ổn định kinh tế vĩ mô. Xuất khẩu đang tiến triển rất tốt. Thị trường tài chính bình ổn trở lại. IMF nhấn mạnh: Việt Nam có những tiến bộ đáng kể trong ổn định kinh tế, thúc đẩy cải cách trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước. Đời sống của nhân dân ở mọi miền về cơ bản là ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo. Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia trên thế giới được đánh giá là thanh bình và hạnh phúc. Có cuộc sống thực tế của hôm nay, chúng ta càng không thể quên thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Bởi vì, có Cách mạng Tháng Tám mới có một Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập. Sự kiện lịch sử trọng đại này còn mãi mãi vang vọng không những hôm nay mà còn mãi về sau trong từng người dân Đất Việt.

Hình ảnh Bác Hồ lên thăm đồng bào Lào Cai. 

Cùng với cả nước, kỷ niệm 73 năm truyền thống Cách mạng Tháng Tám, nhân dân các dân tộc Lào Cai không ngừng phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chủ quyền. Lào Cai đang nỗ lực thi đua cùng các địa phương khác trong cả nước làm cho dân giảm được đói, xóa được nghèo ở cả vùng thấp và vùng cao. Tập trung từng bước củng cố để ổn định trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu tỉnh mạnh. Niềm tự hào của Lào Cai hướng về truyền thống Cách mạng Tháng Tám là toàn tỉnh đang từng bước hoàn thành toàn diện 4 Chương trình công tác trọng tâm với 19 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra. Rất nhiều chỉ tiêu được thực hiện đạt cao so với kế hoạch. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Lào Cai đã dành nhiều thành công, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp nối phong trào này, tỉnh đã phát động một đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018). Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và toàn thể nhân dân các dân tộc Lào Cai phấn đấu bằng những việc làm thiết thực nhất, dành những thành tích cao nhất để thể hiện tình cảm với Bác kính yêu. Trên 60 vạn nhân dân các dân tộc Lào Cai đều có ý thức xây dựng làm cho tỉnh nhà ngày càng khang trang, giàu đẹp. Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường, làm cho tỉnh nhà trở thành địa chỉ tin cậy thu hút các nhà đầu tư lớn ở trong nước và nước ngoài đến hợp tác làm ăn. Lào Cai từng bước phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đó cũng là công sức, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai trong suốt những năm qua.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, mỗi người dân Lào Cai càng tự hào và quyết tâm giành nhiều thắng lợi, chuẩn bị cho một bước đi mới trong tương lai ngày càng ổn định vững chắc hơn trên con đường hội nhập, công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thực sự là mốc son chói lọi trong sử vàng của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn An Chiến


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết