Cải cách thủ tục hành chính – nhân lên những cách làm sáng tạo từ cơ sở

08:44 23-10-2019 | :334

Laocaitv.vn - Là địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm cơ bản, vì vậy việc tiếp cận với các thủ tục hành chính của bà con gặp rất nhiều khó khăn do rào cản về ngôn ngữ, trình độ không đồng đều; để giải quyết những vấn đề này, thời gian qua xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương đã triển khai rất nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính công.

Cán bộ cơ sở hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Những năm qua, việc thực hiện các giao dịch hành chính công giữa người dân và chính quyền cơ sở gặp rất nhiều khó khăn. Để giải quyết triệt để được vấn đề này, UBND xã Tung Chung Phố đã linh hoạt trong việc bố trí cán bộ từ các bộ phận khác cùng là người đồng bào dân tộc, hiểu và nói thông thạo tiếng của đồng bào trong việc hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục hành chính.

Với cách làm như vậy, tất cả những khó khăn, vưỡng mắc đã được giải thích cặn kẽ, một cách thấu đáo bằng chính ngôn ngữ của đồng bào. Điều này đang phát huy hiệu quả cao trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn xã. Các giao dịch hành chính công tại bộ phận một cửa đều được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi theo đúng tinh thần “Tạo điều kiện tối đa cho nhân dân”.

Bằng tinh thần trách nhiệm với nhân dân, sự quyết tâm của chính quyền, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính cho bà con nhân dân trên địa bàn, góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính theo đúng kế hoạch đề ra.

Vinh Quang – Xuân Anh – Việt Hòa


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết