Chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức làm nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số

15:10 24-12-2023 | :359

Laocaitv.vn - Nghị quyết số 18/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 sửa đổi, bổ sung chính sách đãi ngộ hằng tháng đối với công chức, viên chức làm nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số quy định tại Điều 5, Nghị quyết số 11/2020 HĐND tỉnh. 

 

Theo đó, đối tượng và mức hỗ trợ đãi ngộ hàng tháng như sau: 

Nhóm 1 gồm:

Công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; viên chức giữ chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số trực tiếp quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên: Được hỗ trợ bằng 5,4 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm 2 gồm:

Công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số trực tiếp quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin cấp độ 2 tại cơ quan, đơn vị; viên chức làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Được hỗ trợ bằng 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm 3 gồm:

Công chức, viên  chức chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số trực tiếp quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin cấp độ 1 hoặc công chức, viên chức kiêm nhiệm công nghệ thông tin, chuyển đổi số: Được hỗ trợ bằng 0,9 triệu đồng/người/tháng.

Đức Hoàng (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết