Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch Covid-19

09:48 08-08-2020 | :94

Laocaitv.vn - Nhằm phòng chống hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương, cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công các thông tin tuyên truyền, đặc biệt là tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong phòng chống dịch bệnh.

Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, cần tuyên truyền, vận động và yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu cài đặt và ứng dụng khai báo y tế điện tử NCOVI, ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone trên điện thoại thông minh cho bản thân và người thân. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông phòng chống dịch Covid-19 như tin nhắn, bảng thông tin, cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, loa truyền thanh để người dân có thể chủ động tiếp cận thông tin về tình hình dịch bệnh, thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế và chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phóng chống dịch bệnh, chủ trì hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng; triển khai các chiến dịch nhắn tin hướng dẫn phòng chống dịch bệnh; rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền.

Thu Hường - Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết