Chuyển biến từ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

10:14 10-12-2019 | :261

Laocaitv.vn - Năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đề án, chỉ thị của Tỉnh ủy về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Năm 2019, Tỉnh ủy Lào Cai đã ra 2 chỉ thị quan trọng về phòng, chống tham nhũng, đó là Chỉ thị số 51 ngày 09/8/2019 về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, và Chỉ thị số 52 ngày 20/8/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt). Đây được xem là những chỉ thị rất quan trọng giúp các cơ quan chuyên môn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, cơ chế mua tin để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng cũng đã được thực hiện, nhận được sự đồng tình của người dân.

Đồng chí Vũ Văn Bình, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: "Đơn vị đã ban hành quy định mua tin để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Sau khi có quy định này, đơn thư phản ánh của người dân gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiều hơn".

Theo đánh giá, so với nhiệm kỳ trước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, mang tính đột phá. Nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên giao dịch trực tiếp với người dân và doanh nghiệp thì vai trò giám sát càng được tăng cường. Và một trong những giải pháp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng ở nhiều cơ quan, đơn vị là đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng tăng cường trong năm 2019. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng như: Đất đai, tổ chức cán bộ, chi tiêu ngân sách… Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra chuyên đề tại 3 tổ chức Đảng và 21 cá nhân có dấu hiệu vi phạm. Nhờ sự quyết liệt của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chất lượng của những cuộc kiểm tra được nâng lên rõ rệt.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng được Tỉnh ủy Lào Cai hết sức tăng cường. Ngoài tăng cường vai trò của tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, các cơ quan chuyên môn sẽ chủ động nắm bắt, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phản ánh của báo chí. Đây được coi là một kênh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí hiệu quả và tạo được niềm tin cho nhân dân. 

Trung Kiên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết