Còn nhiều khó khăn trong thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục

18:24 07-11-2019 | :335

Laocaitv.vn - Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ lĩnh vực giáo dục đã được thực hiện kịp thời, phát huy hiệu quả nhất là ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, từ thực tế, việc triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn.

Các trường học vùng cao giáo viên phải kiêm nhiệm nhiều công việc.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh chủ yếu tập trung cho học sinh ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vì vậy, nhiều trường hợp cha mẹ học sinh nộp các hồ sơ đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ còn chậm, nhiều hồ sơ không khớp dẫn đến việc xét duyệt chính sách hỗ trợ cũng gặp nhiều khó khăn. Một số trường không có kế toán, hoặc cán bộ xét duyệt, cán bộ trực tiếp quản lý phải kiêm nhiệm không có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính. Vì vậy, việc quản lý, thanh quyết toán chế độ còn chậm và sai sót. Bên cạnh đó, các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có số lượng học sinh bán trú ăn ở tại trường trên địa bàn tỉnh rất nhiều. Nếu không có nhân viên kế toán, y tế, nhân viên bảo vệ thì rất khó khăn trong việc quản lý tài chính, thực hiện các chế độ chính sách, an ninh, an toàn thực phẩm trường học.

Để khắc phục những khó khăn trên, thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục rà soát để tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tiễn giáo dục vùng cao, thực hiện đổi mới giáo dục; thực hiên tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức sâu sắc cho nhân dân, cha mẹ học sinh, học sinh thấy rõ được sự quan tâm của tỉnh đối với học sinh, nhân dân từ đó có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội.

Thu Hường – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết