Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

14:56 21-05-2020 | :820

Laocaitv.vn - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, Vụ địa phương 1, Vụ địa phương 2, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 - 21/5. Đây là Đại hội được Đảng bộ tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiêm trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII trình tại đại hội lần thứ XXIII; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XXII; thảo luận tham gia ý kiến các văn kiện. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 41 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ thất, đồng chí Nguyễn Trung Triều, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu làm Bí thư Huyện ủy Bát Xát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 24 đại biểu.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXIII ra mắt Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thân dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã dân chủ thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Đại hội đã đánh giá khách quan toàn diện những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển, lĩnh vực đột phá trong giai đoạn 2020 – 2025.

Với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát đã biểu quyết thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 lĩnh vực đột phá với quyết tâm đến năm 2025, Bát Xát trở thành huyện biên giới phát triển của tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy Bát Xát phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát khẳng định: Phát triển nông lâm nghiệp – xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng phát triển thương mại, công nghiệp, xây dựng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và giảm nghèo; bảo đảm ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ngọc Hà – Nông Quý – Việt Hòa


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết