Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai công bố các quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự

11:00 02-12-2020 | :677

Laocaitv.vn - Sáng ngày 2/12, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai đã công bố các quyết định kiện toàn một số phòng chuyên môn và bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai; Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp nhân sự của 5 phòng để thành lập mới 3 phòng chuyên môn.

Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh Lào Cai chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm quản lý các phòng.

Cụ thể, thành lập phòng Tổ chức - Hành chính - Dịch vụ trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị, Phòng Dịch vụ quảng cáo và bộ phận thư viện thuộc Phòng Quản lý tư liệu; thành lập Phòng Thư ký biên tập trên cơ sở Phòng Thư ký chương trình và bộ phận quản lý tư liệu thuộc Phòng Quản lý tư liệu; thành lập Phòng Kỹ thuật - Công nghệ (bước 1 trên cơ sở kiện toàn Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình, bước 2 sẽ sáp nhập thêm Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn – Phát sóng).

Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai cũng đã Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý của 3 phòng chuyên môn vừa được thành lập trên cơ sở sắp xếp nhân sự của 5 phòng được kiện toàn.

Việc thực hiện sắp xếp lần này, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai đã giảm từ 11 phòng xuống còn 9 phòng. Dự kiến đến đầu năm 2021 sẽ tiếp tục sắp xếp kiện toàn giảm xuống còn 7 phòng chuyên môn.

Thu Hiền


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết