Dấu mốc thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai

19:58 04-03-2024 | :128

Laocaitv.vn - Trong giai đoạn chịu sự cai quản của chế độ thực dân phong kiến, phong trào đấu tranh cách mạng ở Lào Cai đã khởi phát và phát triển rộng khắp. Sự kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai ra đời có ý nghĩa rất quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, phong trào cách mạng ở Lào Cai đã phát triển mạnh mẽ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

- Giữa tháng 10/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ và Kỳ bộ Việt Minh đã cử đoàn cán bộ do đồng chí Ngô Minh Loan dẫn đầu lên Lào Cai chỉ đạo, vận động Nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng.

- Ngày 24/10/1945, chính quyền cách mạng tỉnh Lào Cai được thành lập.

- Trước sự khủng bố, đàn áp của Quốc dân Đảng, đầu tháng 12/1945, chính quyền cách mạng ở Lào Cai phải rút vào hoạt động bí mật.

- Đầu tháng 9/1946, Ban Cán sự Đảng tỉnh Lào Cai được thành lập gồm ba đồng chí do đồng chí Ngô Minh Loan làm Trưởng ban và đồng chí Lê Thanh, Đào Đình Bảng là ủy viên. Đây là tổ chức tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

- Chiến dịch giải phóng Lào Cai diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 12/11/1946, các cứ điểm phòng thủ của Quốc dân Đảng lần lượt bị đập tan, thị xã Lào Cai được giải phóng.

- Ngày 30/11/1946, Ủy ban Quân quản tỉnh Lào Cai được thành lập

- Tháng 01/1947, Khu ủy quyết định thành lập Tỉnh ủy lâm thời Lào Cai thay cho Ban Cán sự Đảng.

- Ngày 05/3/1947, Hội nghị toàn thể đảng viên tỉnh Lào Cai được khai mạc. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chính thức gồm 7 đồng chí, do đồng chí Lê Thanh làm Bí thư. Ngày 05/3/1947 đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết