Đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

17:09 17-06-2020 | :85

Laocaitv.vn - UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2020 của tỉnh Lào Cai.

Diễn tập ứng phó với thảm họa thiên tai vào đầu tháng 8/2019. (Ảnh minh họa)

Theo đó, cơ quan thường trực Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và chữa cháy rừng cấp xã; xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo rà soát các phương án bảo vệ hồ đập, vận hành hồ chứa, hệ thống tiêu thoát nước ứng phó với mưa lũ lớn, làm tốt công tác khắc phục hậu quả, phục hồi, tái thiết sau thiên tai; chủ động đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu để hạn chế thấp nhất thiệt hại; điều chỉnh mùa vụ sản xuất gắn với đặc điểm sinh thái từng vùng, từng địa phương; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, đảm bảo sản xuất bền vững.

Các sở, ngành liên quan căn cứ trên nhiệm vụ được giao cũng cần xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai đảm bảo hiệu quả. Các huyện, thành phố, thị xã nhanh chóng rà soát khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai để di dời Nhân dân kịp thời; xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, tổ chức diễn tập, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

Ngọc Hà


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết