Đẩy mạnh tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

18:35 22-09-2020 | :195

Laocaitv.vn - Tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI đã có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trong đó, yêu cầu các cấp ủy bám sát nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền tại Kế hoạch số 22 ngày 27/8/2020 của Tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết; tăng cường chỉ đạo nắm chắc tư tưởng của đảng viên và Nhân dân, đồng thời thực hiện công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền bảo đảm trang trọng, đúng quy định và hướng dẫn, tạo khí thế, sự lan tỏa mạnh mẽ, phấn khởi, hướng về Đại hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, đa dạng các hình thức, phương pháp tuyên truyền tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tăng cường tuyên truyền qua đài truyền thanh - truyền hình, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, qua hình thức thông tin lưu động, tuyên truyền miệng; quan tâm nắm bắt kịp thời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, những vấn đề có thể phát sinh tại địa bàn, không để các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền xuyên tạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời cổ vũ, động viên Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đẩy mạnh thi đua, hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh, của đất nước.

Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết