Đẩy mạnh việc sáp nhập thôn, tổ dân phố để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cấp cơ sở

16:26 30-08-2019 | :350

Laocaitv.vn - Những năm qua, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố Lào Cai đã thực hiện tốt vấn để sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo đúng nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau khi thực hiện sáp nhập cho thấy hiệu quả rõ rệt, tuy nhiên, đan xen với đó cũng đã phát sinh một số vấn đề gây khó khăn cho hoạt động ở cấp cơ sở.

Nội dung chi tiết mời độc giả xem video sau:

 

Vinh Quang – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết