Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

16:33 02-08-2021 | :169

Laocaitv.vn - Đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội cấp xã đảm bảo đồng bộ, hiện đại, tránh dàn trải; không huy động quá sức dân, nơi nào đồng thuận làm trước, chưa đồng thuận làm sau… Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2021.

Cụ thể, xây dựng nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 cần tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm, đó là: Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại; Phát triển du lịch sinh thái góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. 

Các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nhưng cần phải thay đổi về mục tiêu, tiêu chuẩn, hình thức để phù hợp với chương trình hiện nay.

 Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết