Đề án 06: Phát triển giáo dục - khoa học - công nghệ

17:28 21-01-2021 | :130

Laocaitv.vn - Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là những yêu cầu lớn đặt ra trong Đề án số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Thu Hiền - Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết