Đề án 07: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

17:15 22-01-2021 | :280

Laocaitv.vn - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp tục xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đây cũng là mục tiêu của Đề án 07 vừa được Tỉnh ủy Lào Cai ban hành.

Mục tiêu cụ thể của Đề án như sau:

Thu Hiền - Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết