Điều kiện để nâng hạng giấy phép lái xe năm 2023

14:55 23-09-2023 | :970

Laocaitv.vn - Tại khoản 3, Điều 7, Thông tư 12 của Bộ Giao thông vận tải quy định, để được nâng hạng giấy phép lái xe, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

- Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định.

- Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có các điều kiện sau:

+ Hạng B1 số tự động lên B1; hạng B1 lên B2: Thời gian lái xe từ 1 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên.

+ Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: Thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên

+ Hạng B2 lên D, C lên E: Thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

- Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Thanh Huyền (chuyển soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết