Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới

14:38 13-08-2020 | :148

Laocaitv.vn - Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nội dung trọng tâm trong Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV. Sau 5 năm thực hiện, hiệu quả từ đề án này đã và đang góp phần thay đổi nhận thức của các cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay.

Phát triển kinh tế mang lại hiệu quả từ việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Gia đình đảng viên Vi Văn Vinh ở thôn Kíp Tước 1, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai là hộ đầu tiên của địa phương triển khai mô hình nuôi nhốt gia súc. Cách làm khá mới của đảng viên Vinh khiến cho một số bà con nghi ngờ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian triển khai, hiệu quả chính là câu trả lời thuyết phục nhất đối với những người ngại thay đổi. Anh hy vọng mô hình của mình sẽ được nhiều hộ trong thôn học tập, làm theo. "Bước đầu nuôi gia súc tôi thấy phát triển tốt, bởi vì nuôi nhốt gần như nhàn hơn chăn thả. Đồng cỏ bây giờ khan hiếm nên bà con rất khó tìm được vùng chăn thả phù hợp. Thời gian tới, khi mô hình của tôi có hiệu quả chắc chắn mọi người sẽ làm theo”, anh Vi Văn Vinh chia sẻ.

Chủ động thăm nắm tình hình cơ sở, lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân.

Những năm qua, thành phố Lào Cai đã và đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư luôn xuất hiện những vấn đề nóng, bởi nó ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống, sinh kế của hàng trăm hộ gia đình. Thực trạng này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền, vận động phải có cách làm phù hợp. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền đã chủ động bám nắm tình hình cơ sở, quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đảm bảo lợi ích chính đáng cho người dân.

Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về “Đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020”, trong đó, đổi mới cách tuyên truyền, vận động được coi trọng. Bởi nếu làm tốt thì chủ trương chính sách của Đảng đến với dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, nếu không làm tốt thì ngược lại. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan chủ trì đề án xác định rõ: Công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động không những đi trước một bước, mà quan trọng là phải có cách thức triển khai phù hợp mới đem lại hiệu quả. Đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói: "Thông tin phải kịp thời, chính xác và công khai minh bạch nhất, vì vậy phải đổi mới từ trong nội ngành Tuyên giáo về phương pháp tiếp cận, cách ứng phó, cách thức triển khai, làm thế nào để có định hướng tốt, để đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào công tác tuyên truyền".

Tạo sự đồng thuận của người dân từ những phong trào thiết thực tại cơ sở.

Tại cơ sở, các cấp ủy chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền vận động, trong đó, lấy tuyên vận làm nòng cốt. Nếu như năm 2016, toàn tỉnh chỉ có 9 mô hình “Dân vận khéo” tại 9 huyện, thị, thành phố, thì đến nay, đã có gần 3.000 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Năm 2020, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục ban hành kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo”; chỉ đạo các cấp, ngành chú trọng dân vận khéo trong hệ thống chính trị.

Với phương châm đổi mới công tác tuyên truyền vận động, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp, làm tốt công tác định hướng, quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, nhất là hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng. Từ đó, có sự chủ động trong công tác tư tưởng chính trị, đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương chính sách của Đảng đến với người dân, tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết