Đổi mới nội dung cung ứng hàng Việt về nông thôn

17:36 01-07-2022 | :56

Laocaitv.vn - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tiểu thương đổi mới, nâng cao nội dung cung ứng hàng Việt về nông thôn và hội chợ thương mại năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hơn 40 đại biểu tham dự hội nghị được tiếp thu những nội dung cơ bản như: vai trò của hợp tác xã kiểu mới trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gắn với thực hiện tiêu chí 13 về thành lập hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay trên địa bàn tỉnh; một số quy định hoạt động thương mại trong Luật Thương mại, phát triển thương mại điện tử gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng thương hiệu sản phẩm; quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chương trình số 69 ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Ngọc Minh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết