Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức cơ sở Đảng

09:38 20-12-2019 | :2950

Laocaitv.vn - Với tổng số 3.022 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Trong tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện Công văn số 3731 của Ban Tổ chức Trung ương về việc Hướng dẫn bổ sung một số nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 47 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Yêu cầu các chi bộ trong mỗi loại hình phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và sinh hoạt chuyên đề; làm tốt việc phân công công tác cho đảng viên. Chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho thấy: Trên 90% chi bộ duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng; trên 70% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề 04 lần/năm. Nội dung sinh hoạt được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng. Nhiều chi ủy chi bộ, bí thư đã có những cách làm phong phú, sinh động, đặc biệt, tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ngày càng được phát huy. Nhiều vấn đề cụ thể thiết thực được đảng viên thẳng thắn thảo luận, bàn bạc, bày tỏ chính kiến, đề xuất biện pháp, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết