Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Liêm Phú

16:45 06-07-2020 | :80

Laocaitv.vn - Diện mạo nông thôn mới của xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn hôm nay đã có những bước chuyển mình mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm đều đã được xây dựng khang trang… Cuộc sống của người dân nơi đây đổi thay trông thấy. Những đổi thay ấy có được chính là từ kết quả sau 10 năm Liêm Phú thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cơ sở vật chất trường lớp tại xã Liêm Phú được quan tâm đầu tư.

Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 10 năm qua, kể cả bằng nguồn hỗ trợ của tỉnh, sự tham gia đóng góp của Nhân dân và cộng đồng xã hội cho xã lên tới hàng chục tỷ đồng. Năm 2019, Liêm Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và chính thức được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của Liêm Phú trong quá trình thực hiện, bởi xuất phát điểm của xã khi xây dựng nông thôn mới là rất thấp. Nhưng bằng những giải pháp, cách làm phù hợp, Liêm Phú đã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới.

Phải biết lựa chọn những tiêu chí có tính chất quyết định, lan tỏa để kéo theo các tiêu chí khác, chính bởi vậy, Liêm Phú đã đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân. Xã đã triển khai, ứng dụng đưa các mô hình phát triển kinh nông, lâm nghiệp mới như: Nghề trồng nấm, trồng quế, chăn nuôi gia súc, thủy sản và gần đây là mô hình liên kết trồng dâu, nuôi tằm…để bà con sản xuất, qua đó đã mang lại kết quả hết sức khả quan. 

Mô hình nuôi thủy sản đem lại nguồn thu ổn định cho anh Nguyễn Thế Dự, thôn Liêm, xã Liêm Phú.

Mô hình nuôi thủy sản của gia đình anh Nguyễn Thế Dự, thôn Liêm, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn. Với 3.000 m2 diện tích ao, gia đình anh đã đầu tư nuôi các loại cá có giá trị kinh tế như chép, trắm và gần đây là nuôi cá bỗng, chày đất. Mỗi năm, nguồn thu từ nuôi cá cũng mang về cho gia đình anh khoảng 200 triệu đồng. Cùng với nuôi thủy sản, gia đình anh cũng tham gia thực hiện nuôi nhốt gia súc cho hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân phát triển mô hình liên kết trồng dâu, nuôi tằm.

Những mô hình kinh tế hiệu quả đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho bà con, tạo ra phong trào thi đua sản xuất trong Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Liêm Phú chỉ còn gần 7%.

Có thể thấy, nhờ thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, các công trình hạ tầng nông thôn ở Liêm Phú được đầu tư, xây dựng khang trang, theo hướng hiện đại; kinh tế được chuyển dịch đúng hướng. Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp được tổ chức sản xuất quy mô, phù hợp, đem lại giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích. Đây chính là một trong những mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới để Liêm Phú có sự đổi thay như hôm nay.

Việt Hùng – Vũ Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết