Đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt

08:46 18-05-2024 | :112

Laocaitv.vn - Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 190 năm 2014 của Bộ Tài chính thì đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt là một trong những hộ gia đình sau:

 

* Hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm:

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

* Hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt, là hộ có một trong những tiêu chí sau đây:

- Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới.

- Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới.

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Thu Thảo

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết