Đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội

14:19 02-02-2024 | :1234

Laocaitv.vn - Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100 năm 2015 của Chính phủ (sửa đổi tại Nghị định 49 năm 2021) quy định các đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội. Cụ thể như sau:

- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

-  Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Theo Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2023 có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

Đức Hoàng (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết