Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp sáng tạo

16:23 11-09-2023 | :101

Laocaitv.vn - Hỗ trợ ít nhất 100 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 40 thanh niên khởi nghiệp sáng tạo – đây là mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch thực hiện chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2022 – 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phấn đấu giai đoạn 2026 – 2030 duy trì và xây dựng 50 doanh nghiệp, hợp tác xã do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Hàng năm có 1.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị kinh doanh… Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ưu tiên thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, nâng cao vai trò của thanh niên với phát triển kinh tế; tăng cường các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết