Gần 300 cán bộ cơ sở được tập huấn kiến thức xây dựng hương ước, quy ước

15:21 14-08-2019 | :57

Laocaitv.vn - Ngày 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bát Xát tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho gần 300 cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

Gần 300 cán bộ cơ sở được tập huấn kiến thức xây dựng hương ước, quy ước.

Tham gia tập huấn, các học viên sẽ được học tập và lĩnh hội kiến thức thông qua các chuyên đề: Triển khai, giới thiệu, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22 ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; quy định chung của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nghiệp vụ về kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; kết cấu phổ biến của hương ước, quy ước giai đoạn hiện nay và tìm hiểu thực tiễn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước…

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, cung cấp cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã, bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản các kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo, triển khai và xây dựng hương ước, quy ước.

 Quang Phấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết