Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng

15:30 18-05-2022 | :93

Laocaitv.vn - Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Lào Cai về thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Bình Minh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại một số nhà máy, đơn vị tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. 

Báo cáo đoàn giám sát, lãnh đạo UBND huyện Bảo Thắng nêu rõ: Khu công nghiệp Tằng Loỏng có diện tích 1.100 ha; có 31 dự án đăng ký đầu tư, tổng số vốn trên 19.000 tỷ đồng. Hiện, 26 dự án đã đi vào hoạt động. 

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp đã thực hiện lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường của các dự án, công trình theo quy định. Tuy nhiên, thực tế việc hoạt động của các nhà máy trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng còn tồn tại, gây ô nhiễm môi trường cục bộ ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. UBND huyện Bảo Thắng luôn kịp thời chủ trì, phối hợp với các bên, các cấp liên quan để kiểm tra, giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

Đoàn công tác giám sát tại Nhà máy DAP số II.

Qua trao đổi, nắm bắt, ghi nhận những kết quả, khó khăn cũng như dự báo thời cơ, thách thức đối với việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Bình Minh ghi nhận, tiếp thu báo cáo, ý kiến kiến nghị, đề xuất từ các đại biểu Nhân dân, đại diện nhà máy, đơn vị và các bên liên quan. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét trình kỳ họp HĐND tỉnh các quyết sách cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Đây là nội dung thành phần thuộc Chương trình giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND tỉnh Lào Cai về thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cao Bá Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết