HĐND huyện Bắc Hà thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021

19:38 31-07-2019 | :417

Laocaitv.vn - Ngày 31/7, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa IX để thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 – 2021.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo đó, trong giai đoạn 2019 – 2021 huyện Bắc Hà sẽ sắp xếp, sáp nhập xã Lầu Thí Ngài và xã Lùng Phình thành 1 xã; tên đơn vị hành chính dự kiến là xã Lùng Phình. Đây là 2 xã đều có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 50% theo tiêu chuẩn. Sau khi sáp nhập, xã Lùng Phình mới sẽ có tổng diện tích tự nhiên khoảng 40 km2, dân số 3.244 người, 12 thôn. Đối với 2 xã Bản Già và Tả Củ Tỷ có vị trí địa lý năm liền kề nhau, giao thông thuận tiện, đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân, phù hợp phong tục tập quán. Sau khi sáp nhập, xã mới được giữ nguyên là Tả Củ Tỷ để nhằm giảm bớt những thay đổi về giấy tờ hành chính của nhân dân và phù hợp với lịch sử hình thành đơn vị hành chính trước năm 1950. Xã Tả Củ Tỷ mới sẽ có diện tích tự nhiên là khoảng 37 km2, dân số 3.209 người, 11 thôn.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND huyện đã xem xét, thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính sẽ đem lại những lợi ích như: Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng cuộc sống dân cư. Đây sẽ là tiền đề để huyện Bắc Hà tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Trung Hiếu


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết