HĐND tỉnh Lào Cai chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

09:05 07-07-2020 | :52

Laocaitv.vn - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; đồng thời thực hiện theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị, địa phương.

Qua theo dõi, tổng hợp của các ban HĐND tỉnh thời gian qua cho thấy, từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 10, còn 100 ý kiến, kiến nghị cần được tập trung giải quyết.

Việc tiếp xúc cử tri góp phần nắm bắt được những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong Nhân dân.

Đến nay, có 48 ý kiến, kiến nghị đã được chỉ đạo giải quyết xong, chiếm trên 47%; 52 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết, chiếm gần 52%. Đối với ý kiến kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 12, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 175 ý kiến, kiến nghị cần tiếp tục được giải quyết. Các ý kiến kiến nghị tập trung vào lĩnh vực giao thông, quy hoạch, sản xuất nông lâm nghiệp, đất đai tài nguyên môi trường, văn hóa, giáo dục và chế độ chính sách. 100% các ý kiến kiến nghị đã được UBND tỉnh giao các ngành chức năng giải quyết và trả lời; trong đó, 101 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong, chiếm gần 58%; 74 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết, chiếm trên 43%.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả trả lời và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phân loại, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trả lời theo thẩm quyền; đồng thời xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc chậm giải quyết các kiến nghị của cử tri, để cử tri kiến nghị qua nhiều kỳ họp.

Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết