Hiệu quả bước đầu Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2

07:55 14-02-2018 | :92

Laocaitv.vn - Năm 2017 đã có hơn 2 nghìn 572 tiểu dự án hỗ trợ trên 218 nghìn giống gia súc, gia cầm, các loại giống, cây trồng cho 18 nghìn 972 hộ dân, trong đó có 10 nghìn 762 hộ nghèo để góp phần tạo thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thực hiện dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2, khoản vay bổ sung (2015 – 2018) từ Ngân hàng Thế Giới, kết thúc năm 2017 đã có hơn 2 nghìn 572 tiểu dự án hỗ trợ trên 218 nghìn giống gia súc, gia cầm, các loại giống, cây trồng cho 18 nghìn 972 hộ dân, trong đó có 10 nghìn 762 hộ nghèo để góp phần tạo thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Cùng với đó, đầu tư nâng cấp 209 km đường giao thông liên gia, liên thôn, gần 2 nghìn 300  ha ruộng được cung cấp nước từ các công trình thủy lợi, có 1 nghìn 842 hộ được cung cấp nước sinh hoạt. Các hoạt động trên góp phần cải thiện việc tiếp cận với thị trường, sản xuất và các dịch vụ xã hội cho người dân vùng dự án; qua đó giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo và dựng xây quê hương.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết