Hiệu quả của tổ công nghệ số tại cộng đồng

20:35 31-08-2022 | :364

Laocaitv.vn - Huyện Bát Xát hiện đã thành lập được 176 tổ công nghệ số tại cộng đồng. Mới đi vào hoạt động, nhưng các tổ công nghệ số cộng đồng đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ứng dụng thành tựu của chuyển đổi số vào cuộc sống.

Nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn xem video sau:

Vinh Quang – Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết