Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”

17:11 20-12-2023 | :45

Laocaitv.vn - Sau hơn 20 năm triển khai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” đã tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần đồng bào các dân tộc Lào Cai. Các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn thêm giàu đẹp.

Thôn Na Măng, xã Pha Long nhiều năm nay đạt danh hiệu thôn văn hóa. Để đạt được thành tích này, bên cạnh sự nỗ lực trong từng hộ gia đình là những đóng góp quan trọng, gương mẫu đi đầu của đảng viên, người có uy tín như ông Giàng Cồ Séng. 

"Sinh hoạt chi bộ, Bí thư cũng giao trách nhiệm cho từng đảng viên, người có uy tín phải xuống thôn, bản họp với bà con. Riêng việc vệ sinh môi trường, đã là thôn bản văn hóa thì phải chấp hành tốt", ông Giàng Cồ Séng cho biết.

Tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, những ngôi nhà sàn đã được cải tạo sạch đẹp.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”, đồng bào các dân tộc ở xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa đã xóa bỏ được nhiều hủ tục lạc hậu, như không còn thách cưới cao; không kéo dài thời gian tổ chức tang lễ quá 48 tiếng… Những ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày cũng được cải tạo sạch đẹp dành đón khách du lịch.

Hết năm 2023, toàn tỉnh có trên 160.000 hộ gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 93%), có 1.539 khu dân cư văn hóa (chiếm 98,7%), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 14,94% (giảm 4,43% so với năm 2022).

Bà Mã Én Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết: "Từ phong trào này, kết hợp với các cuộc vận động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hay một số cuộc vận động khác đã đạt được những kết quả ngày càng rộng khắp, thực chất đi vào đời sống của đồng bào. Từ đây, đời sống tinh thần cũng như vật chất của đồng bào ngày càng phát triển, nâng cao".

Đồng bào các dân tộc Lào Cai tích cực xây dựng bản làng ngày càng văn minh, giàu đẹp.  

Phát huy tinh thần đoàn kết, diện mạo ở mỗi cộng đồng dân cư của Lào Cai đang từng ngày khởi sắc, đồng bào tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng bản làng ngày càng văn minh, giàu đẹp.  

Thào Sếnh - Lâm Thi


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết