Hỏi - đáp Nghị quyết 68 về hỗ trợ người lao động ngừng việc do dịch bệnh Covid-19

11:18 09-09-2021 | :256

Laocaitv.vn - Người lao động đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ lao động ngừng việc do dịch bệnh COVID-19, đang mang thai và có 1 con nhỏ dưới 6 tuổi thì được hưởng những hỗ trợ nào?

Theo quy định tại Điều 18 Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính Phủ, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ lao động ngừng việc thì ngoài việc được hỗ trợ lao động ngừng việc 1 triệu đồng, còn được hỗ trợ thêm mức hỗ trợ 1 triệu đồng do đang mang thai và mức hỗ trợ 1 triệu đồng do đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Như vậy, mức hỗ trợ đối với trường hợp này là 3 triệu đồng.

Nguyễn Tâm - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết