Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai khóa VI

16:56 11-07-2019 | :83

Laocaitv.vn – Sáng 11/7, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, khóa VI, đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm, đồng thời kiện toàn lại nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến cán bộ công nhân viên chức; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội được triển khai sôi nổi, rộng khắp; các cấp công đoàn đã tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động; công tác phát triển đoàn viên, kiện toàn cán bộ công đoàn cơ sở được quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo quy định; phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện công đoàn cơ sở phát biểu tại hội nghị.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân đã được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Quang Thuận – Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết