Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

14:29 18-06-2024 | :298

Laocaitv.vn - Đảng bộ Công an thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung chính của cuốn sách “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tiếp đó, các đại biểu tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu nội dung bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trải qua 2 bài thi với 50 câu hỏi, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia hội nghị cơ bản nắm bắt được những vấn đề trọng tâm, nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, cốt lõi của bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, có thêm kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh Tuấn 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết