Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

17:39 08-12-2020 | :1248

Laocaitv.vn - Chiều ngày 8/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường khẳng định: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã được Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XV nghị quyết thông qua. Năm 2021, UBND tỉnh dự kiến chọn chủ đề công tác: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao”, phấn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 trước ngày 30/11/2021. Để hoàn thành mục tiêu này, chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của UBND tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Xuất phát từ những khó khăn của năm 2020, một trong những giải pháp quan trọng được chỉ thị đề ra đó là xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2021, đảm bảo duy trì tăng trưởng trên 10%; xây dựng kịch bản chi tiết và dự kiến các năng lực tăng thêm của ngành, lĩnh vực nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; cơ cấu các tổ chức tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng; cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với các ban xây dựng Đảng, HĐND và các cơ quan, tổ chức khác.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở chỉ thị của UBND tỉnh, các đại biểu đã phát biểu làm rõ thêm những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 tại các ngành, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những khó khăn từ đầu năm 2020 đến nay đã tác động rất lớn đến việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch cả năm. Mặc dù vậy, với sự đoàn kết, quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, năm 2020, Lào Cai đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số giải pháp để UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các địa phương cùng nghiên cứu và vận dụng linh hoạt vào hoạt động chỉ đạo điều hành, đó là: Năm 2021 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, nên cần đánh giá đúng khó khăn cũng như cơ hội. Đây là năm đầu của nhiệm kỳ mới, nên phải quyết tâm cao hơn rất nhiều. Các cấp, các ngành, các địa phương cần phải thay đổi tư duy, năng động, trách nhiệm hơn trong thực thi công vụ và phải trả lời cho câu hỏi: Nếu không thay đổi, liệu có đạt được mục tiêu đề ra. Phải giải quyết được một trong những hạn chế đó là chưa giải phóng nguồn lực con người, phải tạo được cảm hứng làm việc của cán bộ, công chức, người lao động, để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển, cần khơi dậy khát vọng, tinh thần vượt khó, vươn lên mạnh mẽ của mỗi cán bộ và người dân tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh về bản sắc văn hóa và giá trị con người Lào Cai trong quá trình phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực cho sự phát triển của tỉnh. Với tỉnh Lào Cai thì điều này lại càng có ý nghĩa quan trọng. Làm được điều này cũng chính là góp phần cụ thể hóa được mục tiêu phát triển ngành du lịch, dịch vụ là ngành đột phát. Cùng với đó cần chú trọng phát triển hài hòa, bền vững toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội – môi trường sinh thái. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần thống nhất nhận thức và xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị mình, từ đó quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường yêu cầu: Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chỉ thị và chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh ban hành, các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng chương trình công tác, giải pháp thật cụ thể để chỉ đạo điều hành kế hoạch năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình, trong đó xác định rõ trọng tâm gắn với kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, ban hành trước ngày 10/01/2021.

Về một số nội dung cần lưu ý triển khai thực hiện ngay trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương, tích cực để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn chưa hoàn thành, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động thương mại, xuất - nhập khẩu, hoạt động du lịch...; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đảm bảo an toàn, trật tự xã hội; phòng chống dịch Covid-19.

 Thanh Sơn - Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết