Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

17:46 24-11-2020 | :81

Laocaitv.vn – Sáng 24/11, Chính phủ tổ chức hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến nối với 63 điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể.

Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật nêu rõ: Giai đoạn 2016 – 2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 112 văn bản; Chính phủ ban hành 745 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định, cùng các văn bản pháp luật, thông tư của các bộ, ngành, địa phương…Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đều giảm so với giai đoạn trước.

Hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, cơ bản thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, chủ động hội nhập quốc tế. Công tác thi hành pháp luật được quan tâm thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Tại hội nghị, tham luận của đại diện các bộ, ngành Trung ương, một số địa phương đã kiến nghị, làm rõ những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, như: Giải pháp thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật; công tác phối hợp xây dựng pháp luật và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng thể chế pháp luật; yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương phải nâng cao nhận thức, có hành động mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng thể chế pháp luật đảm bảo phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; bám sát các định hướng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới.

Lê Liên – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết