Huyện Si Ma Cai đứng thứ nhất về kết quả đo lường Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS)

12:42 05-03-2024 | :193

Laocaitv.vn - Tỉnh Lào Cai vừa công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2023. Theo đó, huyện Si Ma Cai đứng thứ nhất với tỷ lệ hài lòng đạt 86,91%.

Đứng thứ 2 là huyện Bảo Yên, với tỷ lệ hài lòng đạt 83,11%; đứng thứ 3 là huyện Bắc Hà, đạt tỷ lệ hài lòng 82,35%; thấp nhất là thị xã Sa Pa, với tỷ lệ hài lòng đạt 79,91%.

Si Ma Cai đứng thứ nhất về kết quả đo lường Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS). (Ảnh minh họa)

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 được đo lường trên 4 yếu tố cơ bản, gồm: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc và kết quả dịch vụ.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023 là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng và cần thiết để người dân, tổ chức phản ánh tiếng nói và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc giám sát cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền địa phương.

 Đức Tính - Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết